Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Sản xuất
SP/ DV chính:
Ván ép EPA TSCA - CARB P2 chất lượng cao, Ván ...
Năm thành lập:
2014
Số nhân viên:
Từ 501 - 1000 người
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Mỹ, Châu Âu, Việt Nam, Trung Quốc, Malaixia
Tôi có thể giúp gì bạn?
Ông Phan Thanh Phong
Tel: 0937 22 7876
VÁN ÉP EPA TSCA - CARB P2 CHẤT LƯỢNG CAO

ĐỒ GỖ NỘI THẤT

thông tin liên hệ
Bà Hồ Ngọc Anh
Giám Đốc
036 98 98 960 - 0919 868 960

Ông Phan Thanh Phong

0937 22 7876 - 0979 868 960

Ván ép Trung Quốc

Đóng gói ván ép
Đóng gói ván ép
Đóng gói ván ép
Đóng gói ván ép
Ruột ván Bạch Dương
Ruột ván Bạch Dươn...
Ruột ván Bạch Dương
Ruột ván Bạch Dươn...
Ruột ván Bạch Dương
Ruột ván Bạch Dươn...
Ván ép Bạch Dương Trung Quốc
Ván ép Bạch Dương Trung...
Ván ép Bạch Dương Trung Quốc
Ván ép Bạch Dương Trung...
Ván ép Bạch Dương Trung Quốc
Ván ép Bạch Dương Trung...
Ván ép Bạch Dương Trung Quốc
Ván ép Bạch Dương Trung...
Ván ép Bạch Dương Trung Quốc
Ván ép Bạch Dương Trung...

Ván ép Việt Nam

Ván ép dùng làm đệm ghế (1)
Ván ép dùng làm đệm ghế...
Ván ép dùng làm đệm ghế (2)
Ván ép dùng làm đệm ghế...
Ván ép dùng làm đệm ghế (3)
Ván ép dùng làm đệm ghế...
Ván ép dùng làm đệm ghế (4)
Ván ép dùng làm đệm ghế...
Ván ép dùng làm đệm ghế (5)
Ván ép dùng làm đệm ghế...
Ván ép dùng làm đệm ghế (6)
Ván ép dùng làm đệm ghế...
Ván ép dùng làm đệm ghế (7)
Ván ép dùng làm đệm ghế...
Ván ép dùng làm đệm ghế (8)
Ván ép dùng làm đệm ghế...
Ván ép dùng làm đệm ghế (9)
Ván ép dùng làm đệm ghế...
Ván ép dùng làm đệm ghế (10)
Ván ép dùng làm đệm ghế...

Ván ép mặt Okume

Ván ép mặt Okume
Ván ép mặt Okume
Ván ép mặt Okume
Ván ép mặt Okume
Ván ép mặt Okume
Ván ép mặt Okume
Ván ép mặt Okume
Ván ép mặt Okume
Ván ép mặt Okume
Ván ép mặt Okume
Ván ép mặt Okume
Ván ép mặt Okume
Ván ép mặt Okume
Ván ép mặt Okume
Ván ép mặt Okume
Ván ép mặt Okume
Ván ép mặt Okume
Ván ép mặt Okume
Ván ép mặt Okume
Ván ép mặt Okume

Ván ép bao bì pallet

Ván ép bao bì pallet (1)
Ván ép bao bì pallet (1)
Ván ép bao bì pallet (2)
Ván ép bao bì pallet (2)
Ván ép bao bì pallet (3)
Ván ép bao bì pallet (3)
Ván ép bao bì pallet (4)
Ván ép bao bì pallet (4)
Ván ép bao bì pallet (5)
Ván ép bao bì pallet (5)