VÁN ÉP CARB P2 CHẤT LƯỢNG CAO

ĐỒ GỖ NỘI THẤT

thông tin liên hệ
Bà Hồ Ngọc Anh
Giám Đốc
0166 98 98 960 - 0919 868 960

Ông Phan Thanh Phong

0937 22 7876 - 0979 868 960

Ván ép mặt Birch

Ván ép Carb P2 mặt Birch (1)
Ván ép Carb P2 mặt Birch (1)
Ván ép Carb P2 mặt Birch (2)
Ván ép Carb P2 mặt Birch (2)
Ván ép Carb P2 mặt Birch (3)
Ván ép Carb P2 mặt Birch (3)